الوظائف

قدم - انضم - انطلق

نماء .. مكان هتتعلم فيه .. هتاخد فيه خبره كويسه .. هتشارك في مشاريع متميزه .. مشاريع أفكارها مختلفه .. مع بيئة عمل هتستمتع بيها .. شايف نفسك حد جامد املأ الفورمة و ابعتلنا

مصمم جرافيك قدم الان

Job Summary:

As a Full-time Graphics Designer at NamaaIT, you will be responsible for creating visually captivating designs specifically tailored for our digital presence on various social media channels, website banners, and PowerPoint presentations. Your role will involve collaborating with cross-functional teams, demonstrating creativity, and ensuring a seamless and visually engaging user experience. The ideal candidate will have a strong background in designing mobile applications and websites, along with a keen eye for staying updated on the latest design trends.

Job Summary:

As a Full-time Graphics Designer at NamaaIT, you will be responsible for creating visually captivating designs specifically tailored for our digital presence on various social media channels, website banners, and PowerPoint presentations. Your role will involve collaborating with cross-functional teams, demonstrating creativity, and ensuring a seamless and visually engaging user experience. The ideal candidate will have a strong background in designing mobile applications and websites, along with a keen eye for staying updated on the latest design trends.

SEO-SEM-Specialist-code-SEO08062023 قدم الان

Job Description

 • Responsible for improving a company's organic search results. Creates and launches SEO campaigns, identifies areas of improvement, runs PPC campaigns, and attempts to improve the clients' sites' rankings in major search engines.

Job Description

 • Responsible for improving a company's organic search results. Creates and launches SEO campaigns, identifies areas of improvement, runs PPC campaigns, and attempts to improve the clients' sites' rankings in major search engines.
PHP Laravel - Full Stack Developer - code PHP04072023 قدم الان

We are looking for an experienced Fullstack PHP Laravel developer, to join our team.

We are looking for an experienced Fullstack PHP Laravel developer, to join our team.

Software Tester. code ST120923 قدم الان

We are looking for a results-driven software tester to be responsible for designing and running tests on software usability. The software tester will conduct tests, analyze the results, and report observations to the design and development team. You also may be contact with clients in order to understand the requirements of the project, deliver systems, and receive customer bugs.

We are looking for a results-driven software tester to be responsible for designing and running tests on software usability. The software tester will conduct tests, analyze the results, and report observations to the design and development team. You also may be contact with clients in order to understand the requirements of the project, deliver systems, and receive customer bugs.

B2B Telesales Representative (Lead Generator) قدم الان

Job Description

 • We are looking for an experienced professional Full-time B2B Telesales Representative - Lead Generator to contribute in generating sales leads for our company. You will be responsible for opening sales leads over the phone , LinkedIn or any channel and maintaining good customer relationships.
 • An effective professional B2B Telesales Representative - Lead Generator  must be an excellent communicator and have superior people skills. They must be comfortable presenting products or services over the phone , email , or LinkedIn network as well as dealing with complaints and doubts.
 • The goal is to help the company grow by bringing in customers and developing business.
 • Contacting potential or existing customers to inform them about a product or service using scripts
 • Answering questions about products or the company
 • Asking questions to understand customer requirements and help in closing sales offers

Job Requirements

 • Proven experience as telesales representative or other sales/customer service role
 • Proven track record of successfully meeting sales quota preferably over the phone
 • Good knowledge of relevant computer programs (e.g. CRM software) and telephone systems
 • Ability to learn about products and services and describe/explain them to prospects
 • Excellent knowledge of English
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Cool-tempered and able to handle rejection
 • Outstanding negotiation skills with the ability to resolve issues and address complaints
 • BSc/BA .
 • Experience in Software and technology companies will be a plus

Students and fresh grads are NOT suitable for this position 
You must answer the pre-screening questions .

Job Description

 • We are looking for an experienced professional Full-time B2B Telesales Representative - Lead Generator to contribute in generating sales leads for our company. You will be responsible for opening sales leads over the phone , LinkedIn or any channel and maintaining good customer relationships.
 • An effective professional B2B Telesales Representative - Lead Generator  must be an excellent communicator and have superior people skills. They must be comfortable presenting products or services over the phone , email , or LinkedIn network as well as dealing with complaints and doubts.
 • The goal is to help the company grow by bringing in customers and developing business.
 • Contacting potential or existing customers to inform them about a product or service using scripts
 • Answering questions about products or the company
 • Asking questions to understand customer requirements and help in closing sales offers

Job Requirements

 • Proven experience as telesales representative or other sales/customer service role
 • Proven track record of successfully meeting sales quota preferably over the phone
 • Good knowledge of relevant computer programs (e.g. CRM software) and telephone systems
 • Ability to learn about products and services and describe/explain them to prospects
 • Excellent knowledge of English
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Cool-tempered and able to handle rejection
 • Outstanding negotiation skills with the ability to resolve issues and address complaints
 • BSc/BA .
 • Experience in Software and technology companies will be a plus

Students and fresh grads are NOT suitable for this position 
You must answer the pre-screening questions .

Social Media Specialist قدم الان

Job Description

 • Building and executing social media strategy through competitive and audience research
 • Setting up and optimizing company pages within each social media platform
 • Build and execute social media strategy through competitive research, platform determination, benchmarking, messaging and audience identification
 • Generate, edit, publish and share daily content (original text, images, video or HTML) that builds meaningful connections and encourages community members to take action
 • Set up and optimize company pages within each platform to increase the visibility of company’s social content
 • Moderate all user-generated content in line with the moderation policy for each community
 • Create editorial calendars and syndication schedules
 • Continuously improve by capturing and analyzing the appropriate social data/metrics, insights and best practices, and then acting on the information
 • Collaborate with other departments (customer relations, sales , development etc) to manage reputation, identify key players and coordinate actions
 • Ready to start ASAP.

Job Description

 • Building and executing social media strategy through competitive and audience research
 • Setting up and optimizing company pages within each social media platform
 • Build and execute social media strategy through competitive research, platform determination, benchmarking, messaging and audience identification
 • Generate, edit, publish and share daily content (original text, images, video or HTML) that builds meaningful connections and encourages community members to take action
 • Set up and optimize company pages within each platform to increase the visibility of company’s social content
 • Moderate all user-generated content in line with the moderation policy for each community
 • Create editorial calendars and syndication schedules
 • Continuously improve by capturing and analyzing the appropriate social data/metrics, insights and best practices, and then acting on the information
 • Collaborate with other departments (customer relations, sales , development etc) to manage reputation, identify key players and coordinate actions
 • Ready to start ASAP.
مبرمج وردبريس قدم الان

We are looking to hire a skilled Full-time WordPress developer to design and implement attractive and functional websites for our clients. You will be responsible for both back-end and front-end development including the implementation of WordPress themes and plugins as well as site integration and security updates.

To be a successful WordPress developer, you should have in-depth knowledge of front-end programming languages, a good eye for aesthetics, and strong content management skills. Ultimately, a top-class WordPress developer can create attractive, user-friendly websites that perfectly meet the design and functionality specifications of the client.

WordPress Developer Responsibilities:

 • Meeting with clients to discuss website design and function.
 • Designing and building the website front-end.
 • Creating the website architecture.
 • Designing and managing the website back-end including database and server integration.
 • Generating WordPress themes and plugins.
 • Conducting website performance tests.
 • Troubleshooting content issues.
 • Conducting WordPress training with the client.
 • Monitoring the performance of the live website.

WordPress Developer Requirements:

 • Bachelor’s degree in computer science or a similar field.
 • Proven work experience as a WordPress developer.
 • Knowledge of front-end technologies including CSS3, JavaScript, HTML5, and jQuery.
 • Knowledge of code versioning tools including Git, Mercurial, and SVN.
 • Experience working with debugging tools such as Chrome Inspector and Firebug.
 • Good understanding of website architecture and aesthetics.
 • Ability to manage projects.
 • Good communication skills.

We are looking to hire a skilled Full-time WordPress developer to design and implement attractive and functional websites for our clients. You will be responsible for both back-end and front-end development including the implementation of WordPress themes and plugins as well as site integration and security updates.

To be a successful WordPress developer, you should have in-depth knowledge of front-end programming languages, a good eye for aesthetics, and strong content management skills. Ultimately, a top-class WordPress developer can create attractive, user-friendly websites that perfectly meet the design and functionality specifications of the client.

WordPress Developer Responsibilities:

 • Meeting with clients to discuss website design and function.
 • Designing and building the website front-end.
 • Creating the website architecture.
 • Designing and managing the website back-end including database and server integration.
 • Generating WordPress themes and plugins.
 • Conducting website performance tests.
 • Troubleshooting content issues.
 • Conducting WordPress training with the client.
 • Monitoring the performance of the live website.

WordPress Developer Requirements:

 • Bachelor’s degree in computer science or a similar field.
 • Proven work experience as a WordPress developer.
 • Knowledge of front-end technologies including CSS3, JavaScript, HTML5, and jQuery.
 • Knowledge of code versioning tools including Git, Mercurial, and SVN.
 • Experience working with debugging tools such as Chrome Inspector and Firebug.
 • Good understanding of website architecture and aesthetics.
 • Ability to manage projects.
 • Good communication skills.
Flutter Developer - code FD22082023 قدم الان

We are looking for an outstanding Flutter Developer to be responsible for the coding of our unique mobile applications and Products. The ideal candidate will be responsible for executing and delivering clean code, and fast, and easy-to-use mobile applications for both iOS and Android operating systems.

We are looking for an outstanding Flutter Developer to be responsible for the coding of our unique mobile applications and Products. The ideal candidate will be responsible for executing and delivering clean code, and fast, and easy-to-use mobile applications for both iOS and Android operating systems.

تواصل معنا ابدأ الآن